Moja zóna

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, KOMENSKÉHO 1/A, 900 01 MODRA

Komenského A, 900 01 Modra
31816681
2021667780
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,53 mil. €
332,6 %
2020/2019