Moja zóna

Materská škola Fándlyho 2 90301 Senec

Fándlyho 2, 903 01 Senec
31816690
2021664876
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A