Moja zóna

Základná škola s materskou školou Školská 11 90026 Slovenský Grob

Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
31816860
2021668000
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A