Moja zóna

Základná škola s materskou školou Ulica 1. mája č. 3 900 84 B á h o ň

1. mája 3, 900 84 Báhoň
31816908
2021667813
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,86 mil. €