Moja zóna

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ŠTÚROVA 54 900 01 MODRA

Štúrova 54, 900 01 Modra
31816967
2021668737
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A