Moja zóna

Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves

Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves
31817068
2021672697
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A