Moja zóna

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
31825061
2021322710
Nemá
20-24 zamestnancov
15.06.1992
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
154 tis. €