Moja zóna

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra

Vajanského 1, 949 01 Nitra
31827268
2021270229
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1992
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A