Moja zóna

Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble

Hlavná 1, 952 01 Vráble
31827284
2021025138
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1992
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A