Moja zóna

Základná škola Myjava

Viestova 1, 907 14 Myjava
31827691
2021073725
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
40,4 tis. €
684,7 %
2020/2019