Moja zóna

Základná škola

Sadová 620, 905 01 Senica
31827705
2021077696
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,72 mil. €
-85,1 %
2020/2019