Moja zóna

Základná škola Andreja Radlinského Školská 694, Kúty

Školská 694, 908 01 Kúty
31827829
2021084318
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3 tis. €
10,5 %
2016/2015