Moja zóna

Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Studená 1, 946 51 Nesvady
31870384
2021014589
Nemá
nezistený
01.01.1993
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Verejnoprospešné služby obce Nesvady


Štatutári Verejnoprospešné služby obce Nesvady


Spoločníci Verejnoprospešné služby obce Nesvady


Predmety podnikania Verejnoprospešné služby obce Nesvady


Kataster Verejnoprospešné služby obce Nesvady


Skrátené výkazy Verejnoprospešné služby obce Nesvady