Moja zóna

Základná škola Jána Hollého Šaľa, ul. Hollého č. 1950/48

Hollého 48, 927 05 Šaľa
31872026
2021009529
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
479 tis. €