Moja zóna

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Nivy 2, 927 05 Šaľa
31873715
2021009562
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1993
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
107 tis. €