Moja zóna

Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Kúpeľná 4, 949 01 Nitra
31874568
2021270471
Nemá
nezistený
01.04.1993
Správa nehnuteľností

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A