Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava

Vančurova 38, 917 00 Trnava
31875394
2021192008
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,74 mil. €