Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Kostolná 22, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
31875408
2021192019
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
155 tis. €
-85,2 %
2020/2019