Moja zóna

Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299

Oravská Lesná 299, 029 57 Oravská Lesná
31902952
2020574446
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
253 tis. €
12,4 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299


Štatutári Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299


Spoločníci Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299


Kataster Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299