Moja zóna

Gymnázium

Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina
31914551
2021472695
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1995
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
374 tis. €
-15,2 %
2020/2019