Moja zóna

Obecná prevádzka Oravské Veselé

Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
31916899
2021476193
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1995
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
25,2 tis. €
156,1 %
2020/2019
N/A