Moja zóna

Obecná prevádzka Oravské Veselé

Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
31916899
2021476193
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1995
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
25,2 tis. €
156,1 %
2020/2019
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecná prevádzka Oravské Veselé


Štatutári Obecná prevádzka Oravské Veselé


Spoločníci Obecná prevádzka Oravské Veselé


Predmety podnikania Obecná prevádzka Oravské Veselé


Kataster Obecná prevádzka Oravské Veselé


Skrátené výkazy Obecná prevádzka Oravské Veselé