Moja zóna

Technické služby I. Nižná

Hviezdoslavova 330, 027 43 Nižná
31917071
2020562995
Nemá
10-19 zamestnancov
05.01.1994
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €
-36,5 %
2020/2019