Moja zóna

Technické služby I. Nižná

Hviezdoslavova 330, 027 43 Nižná
31917071
2020562995
Nemá
10-19 zamestnancov
05.01.1994
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €
-36,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Technické služby I. Nižná


Štatutári Technické služby I. Nižná


Spoločníci Technické služby I. Nižná


Predmety podnikania Technické služby I. Nižná


Kataster Technické služby I. Nižná


Skrátené výkazy Technické služby I. Nižná