Moja zóna

Obchodná akadémia

Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš
31926754
2021484421
SK2021484421
25-49 zamestnancov
01.09.1994
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
234 tis. €
2 814,5 %
2020/2019