Moja zóna

Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia

Radôstka KN, 023 04 Radôstka
31927378
2020423537
SK2020423537
5-9 zamestnancov
01.04.1994
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia


Štatutári Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia


Spoločníci Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia


Predmety podnikania Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia


Kataster Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia


Skrátené výkazy Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia