Moja zóna

Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia

Radôstka KN, 023 04 Radôstka
31927378
2020423537
SK2020423537
5-9 zamestnancov
01.04.1994
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A