Moja zóna

Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia

Podvysoká č. 306, 023 57 Podvysoká
31928633
2020423548
SK2020423548
5-9 zamestnancov
01.05.1995
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
43,2 tis. €
23,5 %
2020/2019
N/A

Koneční uživatelia výhod Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia


Štatutári Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia


Spoločníci Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia


Predmety podnikania Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia


Kataster Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia


Skrátené výkazy Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia