Moja zóna

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Južná trieda 10, 040 01 Košice - mestská časť Juh
31946615
2020492243
SK2020492243
50-99 zamestnancov
01.09.1992
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
15,7 tis. €
107 tis. €
18,3 %
2019/2018