Moja zóna
15,7 tis. €
N/A
N/A
4
4

Najvýznamnejší odberateľ


Košický samosprávny krajObjem zmlúv v hodnote: 5 649 € (s DPH)

Najčastejší konkurent


Top zákazka podľa objemu


Zabezpečenie recepcieHodnota zákazky: 4 708 € (bez DPH)Dátum pridelenia: 18.11.2019

Priemer z referencií


Vývoj úspor


2019

Vývoj objemov


2019
Lorem Ips
Lorem Ips
Lorem Ips
Lorem Ips
Lorem Ip
Lor

Vývoj počtu zákaziek


2019
L
L
L
L

Priemerný počet konkurentov


2019
Lore
Lore
Lore
Lore
Lore

Zoznam zákaziek


Stav
Názov zákazky
Trvanie od/ Trvanie do
PHZ/ Ponuková cena
Úspory
Cateringové služby dňa 9.12.2019 pre 250 osôb - záverečný ceremoniál EHMD 2019
27.12.201927.12.2019
n/a3 406 € (bez DPH)
Nespracované
Zabezpečenie recepcie
18.11.201918.11.2019
n/a4 708 € (bez DPH)
Nespracované
Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 18.9.2019 v Košiciach, STS, výnimka §1. ods.12, písm. d), bod 2
13.09.201913.09.2019
n/a3 921 € (bez DPH)
Nespracované
ubytovanie hostí
24.06.201924.06.2019
n/a1 067 € (bez DPH)
Nespracované

Objemy podľa CPV


Neurčené15 724 €

Najväčší odberatelia VO


00000000-0 Neurčené


Objemy3931
Priemerny počet účastnikov
10008006004002000


2,29

Dáta nie su dostupné

Dáta nie su dostupné

Geografické rozloženie podľa počtu zmlúv


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE
0
3

Zoznam konkurentov


Obchodné meno
Počet súťaží
Hodnota

Vývoj koncentrácie na trhu


2019
4