Moja zóna

Základná škola

Hlavná 165, 044 13 Valaliky
31953158
2021245776
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,6 tis. €