Moja zóna

Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

Pionierska 33, 044 14 Čaňa
31953204
2021245787
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
108 tis. €
-22,1 %
2019/2018