Moja zóna

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
31953549
2020743901
SK2020743901
20-24 zamestnancov
01.09.1993
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A