Moja zóna

ANIMA - Domov sociálnych služieb

Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce
31954723
2020743934
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.1994
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
379 tis. €
-54,4 %
2020/2019