Moja zóna

Správa obecných lesov

Švedlár 85, 053 34 Švedlár
31956998
2021301216
SK2021301216
nezistený
01.01.1994
Lesné hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A