Moja zóna

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň 447

Hraň 447, 076 03 Hraň
31965458
2021549420
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,8 tis. €