Moja zóna

Obecný podnik Tokajík

Tokajík 45, 090 34 Tokajík
31972365
2020782324
Nemá
nezistený
01.01.1995
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecný podnik Tokajík


Štatutári Obecný podnik Tokajík


Spoločníci Obecný podnik Tokajík


Predmety podnikania Obecný podnik Tokajík


Kataster Obecný podnik Tokajík


Skrátené výkazy Obecný podnik Tokajík