Moja zóna

Obecné služby obce Mlynárovce

Mlynárovce 102, 090 16 Mlynárovce
31984231
2020785448
Nemá
nezistený
01.06.1995
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecné služby obce Mlynárovce


Štatutári Obecné služby obce Mlynárovce


Spoločníci Obecné služby obce Mlynárovce


Predmety podnikania Obecné služby obce Mlynárovce


Kataster Obecné služby obce Mlynárovce


Skrátené výkazy Obecné služby obce Mlynárovce