Moja zóna

Špeciálna základná škola

Inžinierska 24, 040 11 Košice - mestská časť Západ
31986048
2020947148
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A