Moja zóna

Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce

Prakovce 287, 055 62 Prakovce
31991521
2021301359
Nemá
nezistený
12.05.1994
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce


Štatutári Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce


Spoločníci Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce


Predmety podnikania Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce


Kataster Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce


Skrátené výkazy Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce