Moja zóna

Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce

Prakovce 287, 055 62 Prakovce
31991521
2021301359
Nemá
nezistený
12.05.1994
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A