Moja zóna

Verejno-prospešné služby obce Kameňany

Kameňany 6, 049 62 Kameňany
31994253
2020734221
Nemá
nezistený
01.01.1994
Destilovanie alkoholu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Verejno-prospešné služby obce Kameňany


Štatutári Verejno-prospešné služby obce Kameňany


Spoločníci Verejno-prospešné služby obce Kameňany


Predmety podnikania Verejno-prospešné služby obce Kameňany


Kataster Verejno-prospešné služby obce Kameňany


Skrátené výkazy Verejno-prospešné služby obce Kameňany