Moja zóna

Ľubomír Pavúk - DEMA

900 52 Kuchyňa
32201621
Nemá
21.09.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A