Moja zóna

Ing. Tomáš Alföldi

Sládkovičova 18, 927 01 Šaľa
32338376
Nemá
12.08.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A