Moja zóna

Ing. Rudolf Málnasi

8.mája 17, 927 01 Šaľa
32341342
Nemá
02.10.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A