Moja zóna

Pavel Száz

925 82 Tešedíkovo
32352263
1027699101
Nemá
nezistený
15.07.1993
Maloobchod nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A