Moja zóna

Anna Mitlíková Rozličný tovar-Anka

Budovateľská 1165, 925 72 Selice
32354509
1020281603
SK1020281603
nezistený
23.09.1993
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A