Moja zóna

Tibor Vicsápi

Čsl.armády 15, 925 72 Selice
32360258
Nemá
nezistený
28.09.1992
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A