Moja zóna

Mária Malchová

Narcisová 13, 927 05 Šaľa
32360819
1027701081
Nemá
nezistený
22.04.1994
Maloob.v stánk.s os.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A