Moja zóna

Milan Hlavatý

Vlčanská 4, 927 01 Šaľa
32362731
Nemá
17.06.1994

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A