Moja zóna

Rudolf Danihel

Družstevná 36, 901 01 Malacky
32634111
1020223655
Nemá
0 zamestnancov
13.11.1992
Technické testovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,91 tis. €
N/A