Moja zóna

RNDr. Daniela Kasjanovová, CSc. DK SERVIS

Záhoracka ,61, 901 01 Malacky
32636199
1022548549
Nemá
nezistený
01.09.1992
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A