Moja zóna

Jozef Majerník - RENAR

Železničiarska 7, 900 51 Zohor
32638990
1022533721
Nemá
nezistený
02.02.1994
Oprava osobných potrieb

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A