Moja zóna

Ferdinand Belanský-Oprava a predaj elektr.motorov a elektr.spot rebičov

Robotnícka 13, 900 31 Stupava
32642709
1020222401
SK1020222401
2 zamestnanci
01.02.1993
Oprava strojov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A